SensorChip – About this project

In het project “SensorChip” worden nieuwe sensoren ontwikkeld voor het nauwkeurig meten van vloeistof- en gasstromen, de samenstelling van gassen en de aanwezigheid van biomarkers in lichaamsvloeistoffen. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

In the “SensorChip” project, new sensors are being developed for the accurate measurement of liquid and gas flows, the composition of gases and the presence of biomarkers in body fluids. Part-funded as part of the Union’s response to the COVID-19 pandemic.